U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Dit kan online of bel (0546) 54 11 11.

Interbestuurlijke toezicht kleurt groen voor Almelo

Publicatiedatum: 
14 apr 2021
De uitkomsten van het provinciaal interbestuurlijke toezicht (IBT) laten scores zien waar Almelo trots op kan zijn. De stad kleurt groen in het totaalbeeld waar de provincie op toetst.

Voortreffelijke score

“Het is een voortreffelijke score”, aldus burgemeester Arjen Gerritsen. “We zijn van ver gekomen. Dit doet recht aan alle inspanningen die het gemeentebestuur heeft gedaan”.

Maatregelen hebben effect

Gerritsen ziet een stijgende lijn: “In 2019 kleurden we rood. In 2020 waren we oranje. We hebben de meeste verbeterpunten opgepakt en doorgevoerd. Het is mooi om te zien dat de genomen maatregelen effect hebben en dat de kwaliteit van het lokaal bestuur dik in orde is. In drie jaar tijd van rood naar groen is iets waar iedereen bij de gemeente Almelo trots op mag zijn!”

Interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt toezicht op gemeenten. Dat doet ze ieder jaar en aan de hand van de resultaten stelt de provincie een totaalbeeld op. Doel is om een goed inzicht te krijgen in de risico’s bij de taken die gemeenten in opdracht van de provincie of het rijk uitvoeren; de medebewindstaken. Het gaat hier dan om 6 domeinen: Financiën, Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo), Wet Ruimtelijke Ordening (Wro), archief, Huisvesting statushouders en Monumenten.

Groen

De beoordeling door de provincie wordt gedaan aan de hand van verschillende criteria en uitgedrukt in kleuren. Bij groen is de zaak op orde, bij oranje zijn er nog wat verbeterpunten en bij rood is de kwaliteit onvoldoende. Voor het eerste sinds jaren kleurt Almelo in het totaalbeeld groen.

Opsteker weerstandsvermogen

Er zijn nog 2 domeinen die extra aandacht verdienen: financiën en archief. Alhoewel de begroting structureel en reëel in evenwicht is, blijft de aandacht hiervoor onverminderd groot. Gerritsen: “In het jaarverslag van 2020 zien we dat het weerstandsvermogen van de gemeente opnieuw groeit en ook dat is een geweldige opsteker. We liggen voor op onze koers!”

Archief

De gemeente is verder bezig om de achterstanden in het domein archief weg te werken. Gerritsen: “Daarbij moet je denken aan het op orde krijgen van de toegankelijkheid van digitale systemen. Dat kost nu eenmaal tijd en ook geld. Maar ik ga er vanuit dat dat volgende jaar optimaal voldoet.”

Back to top