Inspiratieavond over kortere, nieuwe voedselketens

Publicatiedatum: 
7 jan 2020
MijnErf 2030 en de gemeenten Wierden, Twenterand en Almelo nodigen erfeigenaren uit voor de inspiratieavond ‘Kortere, nieuwe voedselketens’ op maandag 20 januari vanaf 20.00 uur. Centraal staat de vraag ‘Hoe creëert u andere kansen op een goed verdienmodel? Letterlijk en figuurlijk?’.

Het programma

  • Autark inspireert met het concept ‘voedselcoöperatie Autark’ uit Broekland. Bewoners uit Broekland kopen hun voedsel gezamenlijk in bij boeren in de omgeving
  • Martin Verbeek vertelt over de kansen die er liggen voor boeren om voor de eigen regio de produceren. Hij vertelt over drie inspirerende projecten
  • Ook zijn er flitspresentaties door Zuna Kaas, Cateraar Tweetal en Aanstreekelijk
  • Als laatste volgt een paneldiscussie met alle aanwezigen

De avond wordt geleid door ervencoaches Angela Pigge en Agnes Mentink.

Aanmelden

Deze inspiratieavond is op maandag 20 januari 2020 van 20.00 uur tot 21.30 uur in het Zalencentrum Het Anker aan de Wilhelminastraat 28 in Wierden. De zaal is vanaf 19.45 uur open. Aanmelden kan voor 15 januari via info@mijnerf2030.nl.

Mijnerf 2030

De ervencoaches van MijnErf 2030 werken samen met de gemeenten Wierden, Twenterand en Almelo om de erfeigenaar op weg te helpen met een toekomstgericht en individueel plan. Er komt veel op agrarische bedrijven af, waarbij soms lastige en emotionele keuzes gemaakt moeten worden. Erfeigenaren kijken samen met de ervencoaches naar mogelijkheden om zo na te denken over hun toekomst.