Informatie voor Oekraïners

Go to RefugeeHelp for information in Ukrainian, Russian and English. Send a WhatsApp message to  +31 6 48 15 80 53 for information in Ukrainian by the Red Cross. 

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en voor iedereen hulp wil bieden. Op de site zijn initiatieven, instanties en organisaties te vinden die hen kunnen helpen. U vindt informatie over vertaaldiensten, de politie en vluchtelingenorganisaties. Ook vindt u informatie over de asielprocedure, rechtsbijstand en onderwijs. De website is geschreven in 4 talen: Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. De site is onder meer opgezet door VluchtelingenWerk Nederland.

Informatie van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over hulp aan Oekraïnse vluchtelingen.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich bij de gemeente laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook moeten ze een (tijdelijk) verblijfsadres hebben. Zo weten we hoeveel vluchtelingen er in Almelo zijn en kunnen we u en hen op tijd informeren over ontwikkelingen. Maak een afspraak met de gemeente via (0546) 54 11 11.

Inschrijven vluchtelingen met kinderen

Inschrijven kan alleen als vluchtelingen een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben. Eventuele kinderen kunnen meekomen naar de afspraak. Ook als zij geen geldig identiteitsbewijs hebben. De kinderen worden ook ingeschreven. Dit geldt alleen voor mensen uit Oekraïne in de huidige omstandigheden. Bij inschrijving is het noodzakelijk een adres op te geven in Almelo waar gezins- of familieleden tijdelijk verblijven. De inschrijving gebeurt op afspraak. Het is ons plan dat er straks ook vertalers aanwezig zijn.

Kinderen naar school

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. De gemeente is in gesprek met scholen en kinderopvangcentra om Oekraïense kinderen zo snel mogelijk toegang te geven tot onderwijs of kinderopvang. In Almelo is Het Palet de samenwerkingsschool voor de eerste opvang van nieuwkomers in Nederland. Het is belangrijk dat gezinnen uit Oekraïne zich registreren zodat we weten hoeveel kinderen straks naar school gaan. Zodra er meer bekend is, wordt dat hier gemeld.

Begeleiding door de gemeente

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich bij ons melden, geven we hen informatie over hoe de opvang in Nederland is geregeld en waar zij heen kunnen. Als er speciale hulp nodig is, kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. Waar mogelijk koppelen we vluchtelingen aan de verschillende maatschappelijke initiatieven in Almelo.

Hoe lang Oekraïners in Nederland mogen blijven

Oekraïnse vluchtelingen mogen in ieder geval 1 jaar in Nederland blijven. Daarna kan de tijdelijke bescherming 2 keer worden verlengd met 6 maanden. En daarna nog 1 keer met 1 jaar.

Nog geen rekeningnummer voor Oekraïners

Het is nog niet duidelijk hoe Oekraïners een bankrekeningnummer in Nederland kunnen openen.

Medische zorg voor Oekraïners

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf. Meer informatie over vluchtelingen en zorg vindt u op de website van Pharos.

Werk voor Oekraïnse vluchtelingen

Oekraïnse vluchtelingen mogen werken in in loondienst. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Noodopvang in Huize Alexandra

Het gebouw van Huize Alexandra aan de Vriezenveenseweg biedt plek aan maximaal 300 bewoners. Dit pand ligt naast het AZC aan de Vriezenveenseweg en werd eerder tijdelijk gehuurd door het COA. Het COA heeft geen rol in de opvang van Oekraïners. In Huize Alexandra is 24 uur per dag een huismeester en beveiliging aanwezig.