U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Hergebruik van graven en grafmonumenten

Er is een aantal omstandigheden waaronder graven worden geschud of geruimd.

Hergebruiken van graven

Schudden

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. Als u rechthebbende van een oud graf bent, kunt u deze laten schudden. In een geschud graf kunnen 2 overledenen extra worden begraven.

Opgraven en herbegraven 

Vroeger was het gebruikelijk overledenen ‘enkel diep’ te begraven. Bij dit soort graven kunt u kiezen om het stoffelijke overschot op dieper te begraven. In dit graf kan daarna 1 overledene bij worden begraven.

Ruimen van graven

Algemene graven

Op algemene graven worden geen grafrechten uitgegeven. Het ruimen van algemene graven vindt plaats na de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar.

Eigen graven

Veel eeuwigdurende graven hebben geen actuele rechthebbende meer. Als de grafrechten niet zijn overgeschreven, is de gemeente Almelo de eigenaar van het graf. Voordat het graf wordt geruimd, wordt eerst naar nabestanden gezocht. Als er geen nabestaanden worden gevonden of als zij de grafrechten niet willen overnemen, kan het graf worden geruimd.

Het ruimen gaat in 3 stappen:

  • Het grafmonument wordt verwijderd.
  • Administratieve verwerking van de ruiming.
  • De ruiming vindt pas plaats als het graf weer opnieuw wordt gebruikt. De stoffelijke resten worden onder het graf begraven.

Meer informatie

Meer informatie over schudden en ruimen: (0546) 45 63 25 of begraafplaats@almelo.nl.

Hergebruik van grafsteen

Als de grafrechten van een graf vervallen en de nabestaanden de steen niet willen hebben, kan deze opnieuw worden gebruikt. Een steenhouwer schuurt de teksten eraf, poetst hem op en maakt er dan een grafsteen van voor iemand anders.

Lees meer over het hergebruiken van grafstenen op de website van Circle Stone. Voor het gebruik van zo'n steen kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Beoordeel deze pagina