Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Grond pachten of huren

De gemeente Almelo verpacht jaarlijks een aantal stukken grond voor akkerbouw of grasland. De grond gaat naar diegene die het hoogste biedt. Iedere agrariër kan meebieden. De pacht is voor 1 jaar en kan maximaal 2 keer worden verlengd.

De voorwaarden voor de pacht leest u hier.

Op dit moment heeft de gemeente geen percelen meer te verpachten. De nieuwe inschrijving worden aan het begin van 2022 opengesteld. Dit wordt bekend gemaakt via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente.

Bent u geen agrariër?

Dan kunt u geen grond pachten. Soms kan de gemeente de grond verhuren. Neem hiervoor contact met ons op via (0546) 54 11 11.

Beoordeel deze pagina
Back to top