Goed idee voor de stad? Kom naar de motiemarkt

Publicatiedatum: 
4 mei 2017
Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdag10 juni naar het stadhuis en presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Aanmelden motiemarkt

Meld u aan via raadsgriffie@almelo.nl. Meer weten? Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand e-mailadres of (0546) 54 13 91.

Uw idee

De gemeenteraad bespreekt donderdag 29 juni de Perspectiefnota 2017. De gemeenteraad wil daarbij rekening houden met uw mening. Politieke partijen dienen tijdens de bespreking van de Perspectiefnota moties en amendementen in. Zo’n motie of amendement kan uw idee zijn, als het u lukt om tijdens de motiemarkt op zaterdag 10 juni 1 of meer raadsleden te overtuigen.

Hoe het werkt

De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: u of uw organisatie krijgt een plekje achter een tafel met daarop uw naam en het onderwerp waarover u een mening heeft. Raadsleden shoppen bij de tafels om te zien of er wat voor hen bij zit. Is er een deal, dan spreken u en een raadslid af om samen de tekst van een motie of amendement op te stellen. Het idee is dat de motie wordt ingediend op 29 juni.