U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Gemeenteraad stemt in met Perspectiefnota

Publicatiedatum: 
30 jun 2020
De gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering van 30 juni in met de Perspectiefnota, met 20 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Fracties vroegen via verschillende amendementen en moties aandacht voor onder meer de bezuinigingen op sociale, maatschappelijke en culturele organisaties.

Voorbereiding op begroting
De Perspectiefnota blikt 4 jaar vooruit en geeft aan hoe het college de komende jaren invulling wil geven aan de ambities en doelen uit de verschillende programma’s en aan wijksturing. In financieel opzicht laat het meerjarenperspectief tot en met 2024 een verdere verbetering zien. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de totale bezuinigingsopgave wordt gerealiseerd.

Overleg
Via moties gaf een meerderheid van de raad het college opdracht maximale inspanning te leveren en in overleg te treden met het Stadsmuseum om te komen tot een acceptabele oplossing, zodat het museum behouden blijft voor Almelo. Het college moet verder intensief in overleg met Kaliber en ook met de Bibliotheek over de bezuinigingen. De raad omarmde de motie om het groen blauwe karakter van de stad te versterken. Voor de begroting 2021 moet het college komen met een kernachtige visie Almelo Waterstad.

Raadsvergadering terugkijken
U kunt de bespreking terugkijken. Hier zijn ook de Perspectiefnota, de ingediende moties en amendementen en stemuitslagen terug te vinden.

Laatste raadsvergadering
Dit was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 25 augustus.