Gemeenteraad stemt in met begroting

Publicatiedatum: 
1 nov 2018
Donderdagavond 1 november stelde de gemeenteraad de begroting voor 2019 vast. Hierin wordt een beeld geschetst van de inkomsten en de uitgaven van de gemeente Almelo en welke investeringen de gemeente wil doen.

Begrotingsbehandeling

Twee raadsleden waren tijdens de begrotingsbehandeling afwezig. Aan het eind van de raadsvergadering stemden 26 raadsleden voor de begroting, 7 raadsleden stemden tegen.

Moties


Tijdens de raadsvergadering zijn door de gemeenteraad 19 moties ingediend, waarvan er 9 werden aangenomen. Moties zijn voorstellen van de raad aan het college. De raad verzoekt het college met deze voorstellen aan de slag te gaan.

Bekijk de begrotingsbehandeling va de webcam