Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Gemeentelijke onderscheidingen

In Almelo zijn veel mensen en organisaties die de samenleving een stukje prettiger maken. Mensen die zich inzetten voor allerlei doelen. Meestal als vrijwilliger en altijd betrokken. Kent u zo iemand of zo'n organisatie? En vindt u dat die onze waardering verdient? Dan kunt u die nomineren voor de Stadsprijs Almelo of de Almelospeld. Ook de gemeenteraad kan gemeentelijke onderscheidingen toekennen.

Stadsprijs Almelo

Kent u iemand, een vereniging of een bedrijf die een belangrijke bijdrage levert aan onze stad? Die de stad socialer maakt, leefbaarder, sportiever, groener, mooier of gewoon leuker? Eens in de 2 jaar kunt u kandidaten nomineren voor de Stadsprijs Almelo. De volgende Stadsprijs Almelo is in 2021.

Meer weten over de Stadsprijs Almelo? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl

Junior Stadsprijs

Jeugdigen die een bijzondere, voortreffelijke of invloedrijke bijdrage aan de stad leveren, komen in aanmerking voor de Junior Stadsprijs. Eens in de twee jaar kunnen mensen bijzondere kinderen of jongeren voordragen. De prijs kent twee categorieën: 8 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 17 jaar. De beide winnaars zijn twee jaar lang junior burgemeester van Almelo. Vanwege corona gaat de Junior Stadsprijs in 2020 niet door. Een nieuwe datum volgt.

Almelospeld

Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor mensen in de buurt of de stad? Die bijvoorbeeld een menslievende daad heeft verricht? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd in de wetenschap, kunst, cultuur of sport? Dan kunt u die voordragen voor de Almelospeld. Meer weten over de Almelospeld? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

Stadspenning

Aan organisaties die hun honderdjarig jubileum vieren, reikt de gemeente de stadspenning uit. Kent u een organisatie die bijna 100 jaar oud is? Stuur dan minimaal 9 maanden vóór de jubileumdatum een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

Erepenning

De gemeenteraad kent in bijzondere gevallen de erepenning toe aan mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor Almelo.

Ereburgerschap

De gemeenteraad kent het ereburgerschap toe aan iemand die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor Almelo. Dat gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Het ereburgerschap is de hoogste blijk van waardering van Almelo.

Back to top