U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Gemeentelijke onderscheidingen

In Almelo zijn veel mensen en organisaties die de samenleving een stukje prettiger maken. Mensen die zich inzetten voor allerlei doelen. Meestal als vrijwilliger en altijd betrokken. Kent u zo iemand of zo'n organisatie? En vindt u dat die onze waardering verdient? Dan kunt u die nomineren voor de Stadsprijs Almelo of de Almelospeld. Ook de gemeenteraad kan gemeentelijke onderscheidingen toekennen.

Stadsprijs Almelo

Kent u iemand, een vereniging of een bedrijf die een belangrijke bijdrage levert aan onze stad? Die de stad socialer maakt, leefbaarder, sportiever, groener, mooier of gewoon leuker? Eens in de 2 jaar kunt u kandidaten nomineren voor de Stadsprijs Almelo. Is uw kandidaat jonger dan 18 jaar? Nomineer die dan voor de Stadsprijs Junior. De genomineerde hoeft niet uit Almelo te komen, het gaat erom dat de bijdrage een meerwaarde heeft voor de stad. 

Wat houdt de prijs in

  • De Stadsprijs Almelo is een sculptuur van kunstenaar Robert Jansen, een bedrag van € 3.000,- en een oorkonde
  • De winnaar mag het bedrag zelf besteden als het maar ten goede komt aan de Almelose samenleving
  • De Stadsprijs Junior is een medaille en reiken we in de even jaren uit

Jury

Het college van b en w heeft de Commissie Stadsprijs benoemt om te jureren. Die commissie is onafhankelijk en heeft 6 leden uit de cultuur, welzijn en sport: Cobi Noordhoff, Marjolein Wessels, Brian van Loo, Gabriël Urucoglu, Joost Tiemersma en voorzitter Peter van der Hout die in 2019 afscheid neemt.  Op basis van een rooster treden leden af en komen er nieuwe. De leden van de commissie beoordelen welke bijdrage de genomineerden aan Almelo hebben geleverd op cultureel, sportief, ecologisch of ander maatschappelijk gebied. Ook kijken ze of de genomineerde een structurele bijdrage heeft geleverd. Een eenmalige activiteit is niet genoeg.

Meer weten over de Stadsprijs Almelo? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl

Junior Stadsprijs

Jeugdigen die een bijzondere, voortreffelijke of invloedrijke bijdrage aan de stad leveren, komen in aanmerking voor de Junior Stadsprijs. Eens in de twee jaar kunnen mensen bijzondere kinderen of jongeren voordragen. De prijs kent twee categorieën: 8 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 17 jaar.

Wat houdt de prijs in?
De prijs bestaat uit een medaille en een feest ter waarde van €750,-. Daarnaast zijn de beide winnaars twee jaar lang junior burgemeester van Almelo.

Jury
De jury van de Junior Stadsprijs bestaat uit Bente van Houttem en Anouk van der Heijden (winnaars van de Junior Stadsprijs 2016). Verder bestaat de jury uit Heraclesvoetballer Tim Breukers, Nikita Afsar van de Jongerenraad Almelo, cultuurmakelaar Eléon de Haas en gemeenteraadslid Dorien Wind.


Almelospeld

Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor mensen in de buurt of de stad? Die bijvoorbeeld een menslievende daad heeft verricht? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd in de wetenschap, kunst, cultuur of sport? Dan kunt u die voordragen voor de Almelospeld. Meer weten over de Almelospeld? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

Stadspenning

Aan organisaties die hun honderdjarig jubileum vieren, reikt de gemeente de stadspenning uit. Kent u een organisatie die bijna 100 jaar oud is? Stuur dan minimaal 9 maanden vóór de jubileumdatum een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

Erepenning

De gemeenteraad kent in bijzondere gevallen de erepenning toe aan mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor Almelo.

Ereburgerschap

De gemeenteraad kent het ereburgerschap toe aan iemand die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor Almelo. Dat gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Het ereburgerschap is de hoogste blijk van waardering van Almelo.