Gemeente informeert betrokkenen over datalek

Publicatiedatum: 
22 sep 2016
Uit het lopende onderzoek naar het datalek binnen de gemeente Almelo is nu gebleken dat in ieder geval persoonsgegevens van 282 mensen zijn gelekt. Deze mensen zijn hierover op donderdag 22 september persoonlijk geïnformeerd per brief.

Participatiewet

Onder de mensen die zijn geïnformeerd, zijn ook inwoners van de gemeente Wierden, Tubbergen, Dinkelland en Twenterand, voor wie de gemeente Almelo werkt op het gebied van de Participatiewet. 

Wat is duidelijk geworden?


In het lopende onderzoek blijkt nu dat een plug-in (invoegtoepassing) op 1 (computer)account van 1 medewerker leidde tot dit datalek. De plug-in was actief van 2 mei tot 9 september 2016. De gelekte gegevens bestaan uit het burgerservicenummer (BSN), al dan niet in combinatie met naam en/of geboortedatum en/of kenteken. Het betekent dat er risico bestaat op misbruik van de gegevens. Hoe groot het risico echt is voor deze personen, is moeilijk te zeggen.
 

Welke persoonsgegevens zijn vrijgekomen?

Het burgerservicenummer (BSN), mogelijk in combinatie met naam en/of geboortedatum en/of kenteken. De combinaties verschillen per persoon. In de bestanden stonden geen bankrekeninggegevens. Mensen wiens persoonsgegevens zijn gelekt zijn hierover per brief persoonlijk geïnformeerd.

Wat is er gedaan na de melding van het datalek?

Na constatering van het datalek is een onderzoek gestart met hulp van gespecialiseerde bureaus. Er is zoals de wet voorschrijft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is overleg met zowel politie als het Openbaar Ministerie. En er is aangifte gedaan. Het onderzoek naar het datalek gaat nog door.
 

Is geregeld dat het lekken na 9 september is gestopt?

Ja. Het verzenden van gegevens is gestopt blijkt uit monitoring.

Waar vind ik meer informatie?


Onder meer de overheid geeft in verschillende campagnes informatie over digitaal internetverkeer. Op verschillnde websites is daarover meer informatie te vinden:
- www.veiliginternetten.nl
- www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html
- www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude