Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Geld starterslening is op

Het geld voor startersleningen in Almelo is op. U kunt daarom geen starterslening meer aanvragen. Als u uw e-mailadres doorgeeft, laten wij u weten wanneer er weer geld beschikbaar is en u opnieuw een starterslening kunt aanvragen.

Een starterslening is een lening voor wie een eerste woning wil kopen, maar net niet genoeg hypotheek kan krijgen. Voor 2021 was er € 360.000 beschikbaar voor startersleningen in Almelo. Dat geld is nu dus op. De gemeenteraad besluit of er opnieuw geld komt voor startersleningen.

Voorwaarden waaraan u moet voldoen

  • U gaat (eventueel samen met uw partner) voor het eerst een woning kopen, waar u zelf in gaat wonen.
  • De woning moet in de gemeente Almelo staan en een bestaande woning zijn.
  • De aankoopprijs mag niet meer zijn dan € 225.000, inclusief verbeterkosten.
  • U kunt maximaal 20% van de waarde van de woning via de starterslening lenen, met een maximum van €30.000. Dit is inclusief eventuele verbeterkosten.
  • U bent in Nederland verblijfsgerechtigd.
Back to top