U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld omdat u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Een verzoek om geheimhouding vraagt u online aan met DigiD.

Wat u moet weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

Instellingen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
 • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Hoe het werkt

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen 4 weken een brief
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen

Geen DigiD? Vraag nu aan

Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Meenemen

Als u naar het stadhuis komt voor een verzoek om geheimhouding, neemt u mee:

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Afspraak maken

Bel  de gemeente op (0546) 54 11 11 om een afspraak te maken

Kosten

Geen

Beoordeel deze pagina