Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Een verzoek om geheimhouding vraagt u online aan.

Wat u moet weten

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven.

Instellingen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank.
  • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent.
  • Centraal Bureau voor Genealogie.
  • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils.
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.

Hoe het werkt

  • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt.
  • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven.
  • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen.

Meenemen

U kunt een verzoek om geheimhouding ook in het stadhuis aanvragen. Maak dan eerst een afspraak (0546) 54 11 11. Neem mee naar het stadhuis:

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Kosten

Geen

Beoordeel deze pagina
Back to top