Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig. Een aanvraag of melding voor een evenement dient u schriftelijk in bij de gemeente.

Let op: In verband met het coronavirus tijdelijk geen evenementen toegestaan.

Wat u moet weten

U hoeft uw evenement alleen te melden als:

 • Er niet meer dan 300 bezoekers komen.
 • U uw evenement buiten het centrum organiseert.
 • Er geen geluidsoverlast is.
 • U uw evenement houdt tussen 09.00 - 23.00 uur.
 • Op zondag vóór 13.00 uur geen overlast is.
 • U uw evenement niet houdt op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats en hulpdiensten en overig verkeer niet hindert.
 • U kleine objecten plaatst die elk niet meer dan 25 vierkante meter innemen.

Melding doen

U meldt uw evenement uiterlijk 2 weken van tevoren in een mail of een brief aan de gemeente. Daarin zet u:

 • Een beschrijving van uw evenement.
 • De datum van uw evenement.
 • De begin- en eindtijd van uw evenement.
 • De plaats van uw evenement.
 • Hoeveel bezoekers of deelnemers u verwacht.
 • Binnen 2 weken stuurt de gemeente u een brief met het antwoord op uw melding.

U stuurt uw mail naar: gemeente@almelo.nl

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Vergunning aanvragen

 • Als u geen melding hoeft te doen, dan vraagt u een vergunning aan. 
 • Bij de stichting Almelo Promotie kunt u het aanvraagformulier Evenementenvergunning downloaden en hulp krijgen bij het organiseren.
 • U kunt tot uiterlijk 13 weken voor het evenement uw aanvraag indienen bij de gemeente.

Antwoord van de gemeente

Binnen 13 weken stuurt de gemeente u een brief met de vergunning of met een uitleg waarom u de vergunning niet krijgt.

Overige informatie

A, B of C

Het evenement waarvoor u een vergunning krijgt, plaatsen we in de klasse A, B of C. Hoe hoger het risico voor de veiligheid, hoe hoger de klasse. De gemeente kijkt hiervoor onder andere naar het soort evenement, het aantal bezoekers en hun leeftijd, en of er alcohol en/of drugs zijn.

 • A-evenementen zijn kleine evenementen met weinig risico.
 • B-evenementen zijn middelgrote evenementen met een verhoogd risico.
 • C-evenementen zijn grote risico-evenementen.

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Twente.

Meer vergunningen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken of een vergunning voor het houden van een loterij.

Wet natuurbescherming

Als u een buitenevenement organiseert, moet u voldoen aan de Wet natuurbescherming. Als niet duidelijk is of uw evenement natuurschade veroorzaakt, mag de gemeente geen vergunning geven.

Kosten

Soort evenement Prijs 2021 
A-evenement (klein evenement) € 50,00
B-evenement (middelgroot evenement) € 267,95
C-evenement (groot evenement) € 336,40
Beoordeel deze pagina
Back to top