Europese Parlementsverkiezing

U ontvangt uiterlijk 9 mei 2019 uw stempas als u voor deze verkiezing kiesgerechtigd bent. Met de stempas kunt u uw stem uitbrengen. Heeft u geen stempas ontvangen, bent u deze kwijt of is de stempas beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Uw oorspronkelijke stempas wordt dan automatisch ongeldig verklaard. U kunt een vervangende stempas aanvragen via DigiD.

Een vervangende stempas aanvragen met DigiD (dit kan vanaf 9 mei)

Geen DigiD? Vraag nu aan

Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Wat u moet weten

Vervangende pas persoonlijk aanvragen

U kunt een vervangende stempas ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het stadhuis tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Waar kunt u stemmen?

U kunt stemmen in een stemlokaal. Bekijk een overzicht van alle stemlokalen in Almelo.

Dit overzicht is beschikbaar vanaf 9 mei.

Wanneer mag u stemmen?

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen en de kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.

Bij de Europese Parlementsverkiezingen bent u in de gemeente Almelo kiesgerechtigd als u:

  • op 9 april 2019 in de gemeente Almelo ingeschreven staat
  • op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland of een ander Europees land
  • de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft én u zich eenmalig bij de gemeente geregistreerd heeft om te stemmen in Nederland

Een andere kiezer voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dit is de eenvoudigste manier om een ander te laten stemmen.

  • Deze gemachtigde moet de volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en hij mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • Op de achterzijde van uw stempas vult u de gegevens volledig in. Ook moet u uw handtekening zetten
  • Vervolgens geeft u de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee

Let op: Om een kiezer uit een gemeente in Nederland onderhands te machtigen moet u eerst een kiezerspas aanvragen. De werkwijze is hetzelfde als bij een stempas. Aanvragen via DigiD vindt u hieronder.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs of u bent in het buitenland als u de stempas bezorgd wordt? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen. Uw schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 ontvangen zijn. U kunt het formulier vanaf 9 mei downloaden. U stuurt de aanvraag naar:

Gemeente Almelo
t.a.v Verkiezingen
Antwoordnummer 131
7600 VB Almelo

Ergens anders stemmen

Stemmen in een andere gemeente in Nederland

Door uw stempas om te ruilen voor een kiezerspas kunt u in een andere gemeente in Nederland stemmen. U kunt éénmalig de kiezerspas aanvragen. Uw oorspronkelijke stempas wordt dan automatisch ongeldig verklaard. Ook kunt u door het invullen van de achterzijde van de kiezerspas een andere kiezer binnen Nederland machtigen om voor u te gaan stemmen.

Kiezerspas aanvragen met DigiD (dit kan vanaf 9 mei)

Kiezerspas persoonlijk aanvragen

U kunt een kiezerspas ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het stadhuis tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Stemmen vanuit het buitenland bij de Europees parlementsverkiezing (per brief stemmen)

Bent u Nederlander en verblijft u in het buitenland ? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen bij Nederlandse verkiezingen en Europese parlementsverkiezingen.

Woont u in de gemeente Almelo en bent u tijdens de verkiezingsdag in het buitenland?

Dan heeft u twee opties:

Woont u permanent in het buitenland?

Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag éénmalig laten registreren. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.