Europees Parlement

U ontvangt uiterlijk 9 mei 2019 uw stempas als u voor deze verkiezing kiesgerechtigd bent. Met de stempas kunt u uw stem uitbrengen. Heeft u geen stempas ontvangen, bent u deze kwijt of is de stempas beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Uw oorspronkelijke stempas wordt dan automatisch ongeldig verklaard.

Een vervangende stempas aanvragen met DigiD kan vanaf 9 mei.

Geen DigiD? Vraag nu aan

Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Wat u moet weten

Vervangende pas persoonlijk aanvragen

U kunt een vervangende stempas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het stadhuis tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wanneer mag u stemmen?

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen en de kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.

Bij de verkiezingen voor het Europees parlement bent u in de gemeente Almelo kiesgerechtigd als u:

  • Op 9 april 2019 in de gemeente ingeschreven staat
  • Op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland of een ander Europees land
  • De Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft én u zich éénmalig bij de gemeente geregistreerd heeft om te stemmen in Nederland

Een andere kiezer voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. U kunt dan iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit is de eenvoudigste manier om een ander te laten stemmen.

  • Deze gemachtigde moet de volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en hij mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • Op de achterzijde van uw stempas vult u de gegevens volledig in. Ook moet u uw handtekening zetten
  • Vervolgens geeft u de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee

Let op: Om een kiezer uit een andere Overijsselse gemeente onderhands te machtigen moet u eerst een kiezerspas aanvragen. De werkwijze is hetzelfde als bij een stempas.

Stemmen buiten Almelo

Stemmen in een andere gemeente in Nederland

Door uw stempas om te ruilen voor een kiezerspas kunt u in een andere gemeente in Nederland stemmen. U kunt éénmalig de kiezerspas aanvragen. Uw oorspronkelijke stempas wordt dan automatisch ongeldig verklaard. Ook kunt u door het invullen van de achterzijde van de kiezerspas een andere kiezer binnen Nederland machtigen om voor u te gaan stemmen.

Kiezerspas aanvragen met DigiD (dit kan vanaf 9 mei)

Kiezerspas persoonlijk aanvragen

U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het stadhuis tot woensdag 22 mei 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Stemmen vanuit het buitenland bij de Europees parlementsverkiezing (per brief stemmen)

Bent u Nederlander en verblijft u in het buitenland ? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen bij Nederlandse verkiezingen en Europese parlementsverkiezingen.

Woont u in de gemeente Almelo en bent u tijdens de verkiezingsdag in het buitenland? Dan heeft u 2 mogelijkheden:

  1. Een andere kiezer voor u laten stemmen
  2. U kunt zich tot uiterlijk 25 april 2019 registreren bij de gemeente Den Haag. U kunt dan uw stem per brief uitbrengen voor de verkiezing voor het Europees parlement. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag

Woont u permanent in het buitenland?

Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag éénmalig laten registreren. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

Beoordeel deze pagina