U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Energie besparen

Een zo laag mogelijke energierekening is goed voor uw portemonnee, goed voor uw directe leefomgeving en goed voor ons klimaat. Of u nu een woning huurt of een koopwoning hebt, energie besparen kunnen we allemaal. Draag ook uw steentje bij aan duurzaam Almelo.

Subsidies energiebesparende maatregelen

Wilt u informatie over energiebesparende maatregelen of subsidies voor energiebesparende maatregelen aanvragen? Via DuurzaamThuisTwente.nl vindt u meer informatie en is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Ook kan een wooncoach u helpen met uw woonvragen, zoals vragen over isolatie, zonnepanelen, subsidieregelingen en als u langer in uw huis wilt blijven wonen. 

Naar Duurzaam Thuis Twente

Regionale Energiestrategie (RES) Twente

In het Klimaatakkoord staat dat de de 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Lees hier meer over de RES Twente.

Duurzame Energieladder

Op 7 april 2020 stemde de Almelose gemeenteraad in met de Duurzame Energieladder. Het besluit draagt bij aan onze doelstelling dat we in 2050 een energieneutrale gemeente willen zijn: dat we dan evenveel energie opwekken als we gebruiken.

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn is schone, duurzame energie nodig in plaats van vervuilende fossiele energie. Almelo werkt daarin al geruime tijd samen met de andere Twentse gemeenten. Met de Duurzame Energieladder geven we initiatiefnemers van duurzame energieprojecten duidelijkheid over de gemeentelijke visie op (grootschalige) duurzame energieopwekking en bieden we kaders voor initiatieven voor zonne- en windenergie. De initiatiefnemers kunnen aan de hand van de ladder zien of hun plannen binnen het beleid van de gemeente passen.