U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie 2020

Publicatiedatum: 
4 jan 2020
Ten overstaan van heel veel inwoners, ondernemers, raadsleden, mensen van politie en brandweer hield burgemeester Arjen Gerritsen zijn eerste toespraak van het jaar 2020. Lees hieronder de volledige tekst.

Wat mooi om te zien dat u weer met zoveel mensen naar het stadhuis bent gekomen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Dat is een goede gewoonte aan het begin van het nieuwe jaar en die is, zoals het gaat met gewoontes, dit jaar niet anders dan anders.

Dames en heren, we kijken gelukkig terug op een redelijk rustige jaarwisseling. Al is dat een relatief begrip als je kijkt naar de schade die er ondanks alles toch weer is aangericht. Naar de branden en brandjes waarvoor onze brandweer toch weer moest uitrukken. En naar de situaties waar de politie toch weer aan te pas moest komen. We waren met deze hulpverleners goed beveiligd. En dat is niet alleen tijdens Oud & Nieuw het geval. Elke dag en elke nacht staan brandweer, politie en ambulance-dienst in Twente paraat om binnen enkele minuten brand te bestrijden, hulp en veiligheid te bieden en levens te redden. Ik zou het een geweldig blijk van waardering vinden als we voor deze mensen (een aantal is er vandaag ook bij!) een hartelijk applaus zouden geven!

Wat mooi dat u hier allemaal bent! En hoeveel verschillende mensen hier ook bij elkaar zijn, hoe uiteenlopend we ook zijn, in één opzicht zijn we allemaal gelijk: we zijn allemaal Almeloërs. In ons karakter zit een bescheiden kant. Een no-nonsense-kant. We maken het vooral niet te gek.

Maar sinds enige tijd en in het afgelopen jaar in steeds sterkere mate heb ik een Almelo gezien dat zelfbewuster is. Overtuigd van zijn eigen kunnen. Een optimistisch, vrolijk en zonnig Almelo. Een Almelo dat het sombere van het verleden wil afschudden en wil vasthouden wat ons toen sterk maakte: vakmanschap, handelsgeest en zorg voor elkaar.

Het gaat beter met Almelo. Elke keer opnieuw! De gemeentelijke financiën komen op orde. Het opheffen van het provinciale toezicht op onze begroting is daarvan een prachtig bewijs. Ik wil daarbij overigens melden dat dat provinciaal toezicht nooit een last geweest is. De provincie Overijssel heeft deze gemeente volop ondersteund om weer te kunnen bloeien en daar is ons gemeentebestuur dankbaar voor.

Geen enkele gemeente kan het ook allemaal alleen, dames en heren. De provincie, als bovenregionaal bestuur, is nodig om er voor te zorgen dat de accenten die de regio’s zetten met elkaar in samenhang blijven en zeggingskracht hebben in Den Haag, Brussel of elders. Hetzelfde belang hebben we als gemeente Almelo bij de samenwerking in Twente. De sociale, economische en culturele verbinding in Twente is groot en er is veel dat we in Twente samen kunnen en moeten doen. Ons gemeentebestuur heeft de naam daar kritisch in te staan. En dat klopt. Onze inwoners, onze bedrijven en onze instellingen hebben recht op samenwerkende gemeenten die op een efficiënte manier focus hebben op datgene wat er sociaal en economisch toe doet. Waarbij gemeenteraden weten wat van de regio is en wat niet. En daarop hun colleges kunnen aanspreken. Wij volgen de voorgenomen herstructurering van de regio Twente dan ook met heel veel belangstelling.

Een heel goed voorbeeld van focus is de Regio Deal. Een echte deal tussen het rijk, de provincie, de Twentse gemeenten, Twentse ondernemers en de Twentse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een afspraak om heel gericht met elkaar te investeren in concrete projecten die goed zijn voor bereikbaarheid, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid. Keurig geprogrammeerd en afrekenbaar op een resultaat. Wat ons college betreft is dat de kern van de Twentse samenwerking. Zo’n samenwerking is goed voor de regio, maar is ook goed voor ons. Almelo wordt er beter van. Niet alleen voor eigen inwoners en bedrijven. Maar vooral als één van de economische motoren van de regio op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Als centrum van sport, cultuur en uitgaan. Als plaats waar dagelijks tienduizenden mensen uit de verre omtrek naar toe komen om te werken, om zaken te doen of om op één van onze vele onderwijsinstellingen (voor voortgezet onderwijs én beroepsonderwijs) een opleiding te volgen om zich voor te bereiden op de toekomst.

Er is een Almelo waarin weer wordt geïnvesteerd. Waar nieuwe woningen worden gebouwd, en waar nieuwe bedrijvigheid wordt gerealiseerd. Waar de binnenstad met het water, met het plein en met nieuwe winkels een complete metamorfose heeft ondergaan. De Almelose binnenstad als meest gastvrije plek van Twente, mooi hè? Als ik Almeloërs daar in ons vernieuwde centrum zie kijken naar de werkzaamheden, dan zie ik ze weer met een glimlach op hun gezicht. Dan zie je hoe enthousiast iedereen is over hoe mooi het allemaal wordt. En natuurlijk brengt ook Heracles regelmatig een glimlach op ieders gezicht. We hebben het afgelopen jaar een paar hele mooie wedstrijden met dito mooie uitslagen gezien waarover in het hele land werd gesproken.

Al die positieve ontwikkelingen zijn de verdienste van de inwoners, van ondernemers en van organisaties. Van het feit dat er dag in dag uit mensen zijn die kansen zien, die mogelijkheden benutten en die elkaar weten te vinden. Het gaat goed omdat Almelo zich niet laat afremmen door wat níet kan, maar denkt in wat wél kan. Er zijn hier ontzettend veel initiatieven om Almelo, Bornerbroek en Aadorp leuker, mooier en leefbaarder te maken. Onze gemeente heeft een enorme organisatiekracht, in alle lagen van de bevolking. Van mensen die zich verbinden om verbeteringen mogelijk te maken. In het klein en in het groot. Van het carnaval in Bornerbroek, dat veel meer is dan feest alleen, tot de flessenactie van ASV in Aadorp waarmee geld wordt ingezameld voor de jongste voetbaljeugd. Van de grote evenementen die mensen van heinde en verre naar de stad trekken tot de initiatieven van de winkeliers in de Nieuwstraat om met gezamenlijke acties weer smoel te geven aan het ondernemerschap in de straat.

Er gebeuren goede dingen! Maar al ons zelfvertrouwen, alle successen, alle voorspoed mogen ons de ogen niet doen sluiten voor de belangen van nog steeds heel veel Almeloërs die geen reden hebben om te glimlachen. Stadgenoten voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze het morgen beter hebben dan vandaag. Die niet meeprofiteren van de economische groei en de toenemende welvaart. Mensen van wie het leven vaak al begon met een achterstand en voor wie het bijna onmogelijk is om die achterstand op eigen kracht in te halen.

Ik zei het al: wat ons sterk maakt is vakmanschap, handelsgeest én zorg voor elkáár. Je wordt sterker als je voor een ander zorgt. Dat moeten we doen uit liefde voor elkaar, omdat je als mens graag wilt dat een ander het ook goed heeft. Maar we moeten het ook doen omdat het maatschappelijk van belang is. Onze samenleving valt uit elkaar als we niet zorgen dat iederéén kan meedoen. Dat iederéén en niet een kleine groep uitzicht heeft op die betere toekomst.

Dat kan met werk, met scholing, met vrijwilligerswerk, met het ontwikkelen van een netwerk, zodat wie het in zijn eentje niet lukt om mee te doen, door een ander geholpen kan worden. Daarom ben ik ook zo blij met al die initiatieven uit de samenleving die erop zijn gericht het voor deze Almeloërs iets beter te maken. Van kleine groepen die in alle bescheidenheid hun steentje bijdragen met boodschappen, speelgoed of een dagje uit, tot grote bedrijven die grote bedragen ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties als De Eethoek, De Wonne en de Stichting Leergeld. Van de inzet van onze mensen bij het Werkplein en de wijkteams tot de samenwerking van zoveel instanties in het Armoede Pact.

Dat is het Almelo dat we zo graag zien. Het Almelo waarin er hard gewerkt wordt, waarin geld verdiend wordt, waarin successen worden geboekt, waarin tal van evenementen ons bij elkaar brengen, maar waarin we óók voor elkaar zorgen. Waarin we omzien naar onze naasten, hoe verschillend ze ook zijn, leven of denken. In dat verband ligt onze kracht.

Ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar!