U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Corona en ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus raakt ondernemers en (sport)verenigingen. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Naast de uitgebreide informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers en de Kamer van Koophandel, vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over financiële maatregelen.

Tozo en (Uitstel)betaling van belastingen

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers en zzp

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het coronavirus? Misschien heeft u recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling wordt voor de gemeente Almelo uitgevoerd door Regionale Organisatie Zelfstandigen ROZ.

De regeling is verlengd tot en met 31 maart 2021.
Aanvragen kan via de website van ROZ.

Aanvraagformulier tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) 

(Uitstel)betaling van belastingen

Ondernemers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Ondernemers kunnen ook uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen krijgen. Ondernemers hoeven tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Uitstel van betaling kunt u bij GBTwente aanvragen

Uitstel van gemeentelijke belasting aanvragen

Overige maatregelen voor ondernemers

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Het is niet meer mogelijk om Werktijdverkorting (wtv-regeling) aan te vragen. Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. U kunt naar verwachting vanaf 16 november 2020 met terugwerkende kracht de NOW 3 aanvragen voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U doet de aanvraag bij UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Vragen voor de gemeente?

Neem contact op met het ondernemersloket Almelo.

Extra maatregelen van de gemeente

  • Gemeente betaalt rekeningen sneller. De gemeente wil de gemiddelde tijd waarin rekeningen worden betaald, versnellen met 17 dagen.
  • Uitstel van betaling van lokale belastingen en heffingen Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen krijgen. Ondernemers hoeven tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. Dit geldt voor alle bedrijven, ZZP-ers, eenmanszaken, stichtingen en sportverenigingen.
  • Uitstel van betaling van de huur van gemeentelijk vastgoed. We verlenen een verlenging van de betaaltermijn van maximaal 1 jaar voor bedrijven die door landelijke regelgeving moeten worden gesloten en niet (alle) activiteiten mogen uitvoeren.
  • Het doorbetalen van zorginstellingen. Zorginstellingen die eerder gemaakte prestatieafspraken leveren, evenals extra maatwerk prestaties, worden betaald volgens de afspraken in het contract.