U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Corona en ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus raakt ondernemers en (sport)verenigingen. Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun. Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. 

Naast de uitgebreide informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers en de Kamer van Koophandel, vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen over financële maatregelen.

Financiële ondersteuning zelfstandig ondernemers en zzp

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het coronavirus of dreigt u in de problemen te raken? Misschien heeft u recht op bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) / tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen. 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Deze regeling wordt voor de gemeente Almelo uitgevoerd door het ROZ.

Let op: de website van ROZ is soms overbelast. Probeer het dan later nog eens.

Aanvraagformulier tijdelijke inkomensondersteuning

(Uitstel)betaling van belastingen

Ondernemers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Ondernemers kunnen ook uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen krijgen. Ondernemers hoeven tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Uitstel van betaling kunt u bij GBTwente aanvragen

Uitstel van betaling aanvragen

Overige maatregelen voor ondernemers

Noodloket voor ondernemers en sportverengingen

Het Noodloket is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Ook sportverengingen- en stichingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.

Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de gezondheidsmaatregelen grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Rijksoverheid geeft meer informatie.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Het is niet meer mogelijk om Werktijdverkorting (wtv-regeling) aan te vragen. De wtv-regeling is ingetrokken. Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de wtv-regeling de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. U doet uw aanvraag bij UWV. Dat kan nu nog niet. Wanneer u een aanvraag kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Vragen voor de gemeente?

Neem contact op met het ondernemersloket Almelo.