U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Corona en kinderopvang

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn weer open. Ook de Buitenschoolse opvang, BSO, is weer volledig open.

Buitenschoolse opvang weer open

De BSO is weer open. BSO’s kunnen veilig en verantwoord open. Wel wordt aan BSO’s gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Net als in het primair onderwijs en de kinderdagopvang. Elke BSO organisatie stelt voor de eigen locatie een plan op waarin zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk te beperken. Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

Back to top