U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Corona en kinderopvang

Basisscholen en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar vanaf 8 februari 2021 weer geopend. De BSO's (buitenschoolse opvang) zijn nog gesloten, zij bieden alleen noodopvang.

Alleen nog noodopvang op de BSO

Alleen voor gezinnen waar één of beide ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen én opvang in de thuis of bij familie  of vrienden echt niet mogelijk is, geldt dat hun kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang op de BSO. Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.

De noodopvang is alleen bedoeld voor:

  • Kinderen van 4 tot 14 jaar, van wie één of beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep én waar opvang in de privésfeer echt niet mogelijk is. Lees de lijst met cruciale beroepen.
  • Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat aantoonbaar niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de BSO.
  • Kinderen met bijzondere problemen of die het thuis moeilijk hebben.

Let op: Kinderen die ziek zijn mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze bij deze groep behoren. Zij moeten thuis blijven. 

Voor vragen over deze noodopvang kunt u terecht bij uw kinderopvangorganisatie.

Back to top