U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Corona en instellingen en verenigingen

Niet gesubsidieerde maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door corona konden een bijdrage van maximaal € 5.000 aanvragen bij de gemeente. De subsidie was bedoeld voor organisaties in de sectoren welzijn, cultuur, sport, recreatie, toerisme en buurthuizen.

In totaal was er € 50.000 beschikbaar. Dit bedrag is op. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Andere maatregelen van de gemeente voor instellingen

  • Uitstel van betaling op leningen en huurkoopovereenkomsten voor (sport)verenigingen. De gemeente geeft maximaal 1 jaar uitstel van betaling van rente en aflossing op deze leningen.
  • Uitstel van betaling op huurkoopovereenkomsten voor (culturele)verenigingen. De gemeente geeft maximaal 1 jaar uitstel van betaling.
  • Vergoeding leges van afgelaste evenementen. Organisaties van afgelaste evenementen krijgen het geld van al betaalde leges terug van de gemeente.
Back to top