Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Corona en instellingen en verenigingen

Niet gesubsidieerde maatschappelijke organisaties die in de problemen komen vanwege de maatregelen door corona kunnen een bijdrage van maximaal €5.000 aanvragen bij de gemeente Almelo.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan via het formulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier inclusief de documenten per e-mail naar subsidie@almelo.nl. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

pdf Tijdelijke subsidieregeling gemeentelijk noodfonds corona 2021 (PDF, 159.56 KB)

Voorwaarden voor het krijgen van subsidie

  • De hoofdactiviteit kon niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden vanwege de maatregelen die vanaf 15 maart 2020 werden opgelegd. Dit heeft gezorgd voor financiële problemen.
  • De organisatie heeft aantoonbaar maximaal gestuurd om uitgaven te beperken.
  • De organisatie vraagt niet meer steun dan echt nodig is.
  • De steun draagt bij aan duurzaam herstel/continuïteit van de organisatie.
  • De organisatie heeft niet eerder een subsidie/indirecte subsidie of andere steun van de gemeente Almelo ontvangen in 2021.

Lees de volledige regeling.

In totaal is er € 50.000 beschikbaar. Als dat bedrag op is, kunt u geen subsidie meer aanvragen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met (0546) 54 11 11.

Andere maatregelen van de gemeente voor instellingen

  • Uitstel van betaling op leningen en huurkoopovereenkomsten voor (sport)verenigingen. De gemeente geeft maximaal 1 jaar uitstel van betaling van rente en aflossing op deze leningen.
  • Uitstel van betaling op huurkoopovereenkomsten voor (culturele)verenigingen. De gemeente geeft maximaal 1 jaar uitstel van betaling.
  • Vergoeding leges van afgelaste evenementen. Organisaties van afgelaste evenementen krijgen het geld van al betaalde leges terug van de gemeente.
Back to top