U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Concept begroting 2021

Wilt u weten wat de plannen zijn van de gemeente voor 2021? De gemeentelijke programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college van burgemeester en wethouders. Hierin staat wat we in 2021 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

Op dinsdag 10 november donderdag 12 november besluit de gemeenteraad over de begroting.
U vindt de begroting en alle andere stukken op de raadsagenda van 10 en 12 november.