College van burgemeester en wethouders presenteert Perspectiefnota