College presenteert concept-Perspectiefnota

Publicatiedatum: 
9 jun 2017
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-Perspectiefnota 2017 gepresenteerd. De concept-Perspectiefnota 2017 is de voorbereiding op de begroting voor volgend jaar. De gemeenteraad neemt op donderdag 29 juni een besluit over de Perspectiefnota 2017.

Samenvatting

We zien dat ons beleid werkt. Het lukt in Almelo om via de wijkteams het beroep op Wmo-taken terug te dringen. Maar we zien ook in Almelo het beeld uit landelijke rapporten: het ontstaan van tekorten op alle 3 de decentralisaties omdat de Rijksbudgetten te snel krimpen. Uitkomen met de Rijksbudgetten voor de decentralisaties zou een extra bezuiniging van €  10 miljoen betekenen.

Balans vinden

Wij willen een balans vinden tussen financieel herstel van de stad en het blijven ontwikkelen van de stad. Dat vraagt om:

  • Eigen oplossingen
  • Samen actief lobbyen voor toereikende Rijksbudgetten
  • Inhoudelijk samenwerken met de provincie Overijssel
  • Investeringen uitstellen

Geen structurele investeringen

In deze perspectiefnota heeft het college geen structurele investeringen opgenomen. Voor zaken die onuitstelbaar en incidenteel zijn, doet het college voorstellen. 

De gemeenteraad neemt op donderdag 29 juni een besluit over de Perspectiefnota 2017.
Lees de agenda van deze raadsvergadering