Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

College kiest met begroting 2022 voor investeringen

Publicatiedatum: 
8 okt 2021
Het college van burgemeester en wethouders presenteerde begin oktober de begroting 2022. Deze begroting staat in het teken van een sterk verbeterd financieel vooruitzicht en stadsontwikkeling. Voor 2022 wil het college 5,5 miljoen euro uitgeven aan het stadsontwikkelingsfonds. “We hebben lastige tijden achter ons gelaten en kunnen nu verder werken aan het gezond maken van onze stad”, zegt wethouder Langius van financiën.

“We hebben voor grote financiële uitdagingen gestaan, in onder meer het sociale domein”, zegt wethouder Langius. “Tegelijk hebben we in de afgelopen jaren grote stappen gezet als het gaat om het waarmaken van de plannen die we aan de start van deze college- en raadsperiode hebben opgeschreven.” De begroting 2022 is de laatste begroting die dit college presenteert. Deze begroting geeft financiële ruimte waar een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college in 2022 zelf nog invulling aan kunnen geven.

Ontwikkelingen

In deze begroting is geld gereserveerd voor de ontwikkelingen die al zijn gestart. Denk aan ontwikkelingen in de binnenstad, de ontwikkelvisie voor het XL Businesspark 2, Almelo als Twentse banenmotor en het uitbouwen van Almelo tot waterstad.

Algemene reserve

De algemene reserve van de gemeente, één van de buffers voor het opvangen van risico’s en tegenvallers, is afgelopen jaren sterk verbeterd. Eind 2015 was de reserve 20,7 miljoen euro negatief. De verwachte stand van de algemene reserve is in 7 jaar tijd met 46 miljoen verbeterd tot een positief saldo van 25 miljoen euro eind 2022.

Woonlasten

De woonlasten voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen in 2022 met 22 euro (2,5%). De stijging is lager dan in voorgaande jaren. Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten met 12,50 euro (3,05%). Dit bedrag wijkt af omdat huurders geen onroerende zaakbelasting of rioolheffing-eigenarendeel betalen.

Op dinsdag 9 en donderdag 11 november vergadert de gemeenteraad over de begroting 2022.

Bekijk hier de begroting van 2022

Beoordeel deze pagina
Back to top