College biedt gemeenteraad begroting 2019 aan

Publicatiedatum: 
28 sep 2018
In de begroting staat per programma aangegeven wat het college wil bereiken, welke activiteiten de gemeente in 2019 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

Financieel herstel

Ambities uit het coalitieakkoord zijn vertaald in de structureel sluitende begroting die het college van burgemeester en wethouders vrijdag 28 september presenteert. Met deze begroting koerst het college op verder financieel herstel, zoals in 2016 ingezet. Naast de noodzakelijke bezuinigingen is er ruimte voor investeringen en vernieuwingen.

Gemeenteraad stelt vast

De gemeenteraad stelt de begroting vast. Op dinsdagavond 16 oktober is er een politiek beraad over de begroting. Politieke besluitvorming is tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 november. Lees de volledige begroting op de agenda van 1 november 2018.