U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Burgemeester Arjen Gerritsen

Programma Veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Ondermijning
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Bestuurscultuur en integriteit
 • Dienstverlening en publiekscommunicatie
 • Regionale samenwerking
 • Externe betrekkingen
 • Personeel en organisatie
 • Organisatieontwikkelin
 • Facilitair en ICT

Wijk

Nieuwstraatkwartier

Arjen Gerritsen is op 27 september 2016 geïnstalleerd als burgemeester van Almelo. Daarvoor was hij burgemeester van De Bilt in de provincie Utrecht en burgemeester van het Groningse Haren. Eerder was hij wethouder van Wierden. Arjen Gerritsen is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is hij als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid in de gemeente.

Ambtsgebonden nevenfuncties (onbetaald)

 • Lid algemeen dagelijks bestuur Veiligheids Regio Twente
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Districtelijk Veiligheidsoverleg
 • Lid algemeen bestuur Regio Twente
 • Portefeuillehouder Belangenbehartiging Regio Twente
 • Vice-voorzitter G40 Stedennetwerk
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg
 • Lid bestuurlijk overleg Ontwikkelagenda
 • Lid algemeen bestuur Euregio
 • Ambassadeur St. Present Almelo

Ambtsgebonden erefuncties (onbetaald)

 • Erevoorzitter EHBO afd. Almelo
 • Erevoorzitter Almelo’s Mannenkoor
 • Erevoorzitter Koninklijke Almelose Harmonie
 • Comité van Aanbeveling Elisabethfonds
 • Comité van Aanbeveling Stichting Levend Verleden
 • Comité van Aanbeveling De Slinger
 • Comité van Aanbeveling Inloophuis voor (ex)kankerpatiënten ZGT

Niet ambtsgebonden nevenfunctie (onbetaald)

 • Voorzitter van Stichting Vrienden van Oldenkotte (vanaf 1 juli 2019)
 • Voorzitter VVD Bestuurdersvereniging
 • Voorzitter Stichting Provinciaal Beeldenpark Jits Bakker (in liquidatie)
 • Lid Kwaliteitscommissie van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Back to top