Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Sinds 1 januari 2024 geldt, naast de Omgevingswet, ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet is nu eerst alleen van toepassing op nieuwbouw in gevolgklasse 1. Vanaf 2025 zal de Wkb niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij verbouw gelden.

De overheid zorgt er met de Wkb voor dat er meer toezicht en controle op het bouwen komt. Hierdoor worden de gebouwen van goede kwaliteit op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. 

Bouwwerken zijn verdeeld in verschillende groepen. Dit noemen we gevolgklassen. Door de Wkb moet u vanaf 2024 bij bouwplannen controleren of deze plannen vallen in gevolgklasse 1. Als dit zo is, is de Wkb van toepassing.

De volgende bouwwerken vallen onder gevolgklasse 1:

 • op de grond gebouwde woningen, ook met bijvoorbeeld garage en kantoor aan huis
 • woonboten
 • vakantiewoningen
 • bedrijfsgebouwen van maximaal 2 verdiepingen, ook met een klein kantoor of kleine kantine
 • kleine fiets- en voetgangersbruggen van maximaal 20 meter, die niet over een rijksweg of provinciale weg liggen
 • andere bouwwerken van maximaal 20 meter hoog, zoals masten en antennes

Als u twijfelt of uw bouwwerk onder gevolgklasse 1 valt, dan kunt u dit afstemmen met uw aannemer, architect en/of bouwadviseur.

Als uw bouwplan onder de Wkb valt moet u een kwaliteitsborger inhuren. Dit is een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf dat voor en tijdens de bouw controleert of alles op bouwwerk technisch gebied voldoet aan de regels. 

Voor deze controle gebruikt de kwaliteitsborger รฉรฉn van de goedgekeurde werkwijzen. Zoโ€™n werkwijze heet een โ€˜instrumentโ€™. De kwaliteitsborger maakt ook een risicoanalyse en legt controlemaatregelen vast in een borgingsplan. Deze informatie heeft u later nodig bij het indienen van de bouwmelding.

Een kwaliteitsborger kunt u vanaf 1 januari 2024 vinden via de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (Tkb)

Minimaal 4 weken voor de start van de bouwactiviteiten dient u via Omgevingsloket Online een bouwmelding in. Hierbij levert u de volgende informatie aan:

 • bevestiging dat uw plan in gevolgklasse 1 valt
 • wie de kwaliteitsborger is
 • welk instrument de kwaliteitsborger gebruikt
 • de risicobeoordeling van de kwaliteitsborger
 • het borgingsplan van de kwaliteitsborger

U krijgt bericht van de gemeente of uw bouwmelding geaccepteerd is.

Minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouwactiviteiten geeft u via Omgevingsloket Online de startdatum van de bouw door.

Als het bouwwerk bouwtechnisch gereed is en minimaal 2 weken voor u het gebouw in gebruik wilt gaan nemen, moet u Omgevingsloket Online een gereedmelding indienen. Hiervoor levert u aan:

 • een verklaring van de kwaliteitsborger
 • het opleverdossier

Binnen 2 weken krijgt u van de gemeente bericht of de gereedmelding geaccepteerd is. Als dit inderdaad zo is, kunt u het bouwwerk in gebruik nemen. Als dit niet zo is, mag u het gebouw (nog) niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met de gemeente.

Uiterlijk op de eerste werkdag na beรซindiging van de bouwwerkzaamheden geeft u via Omgevingsloket Online door dat uw bouwwerk gereed is.

Door de invoering van de Wkb verandert er ook van alles voor bouwprofessionals, zoals aannemers. Meer informatie hierover vindt u via de website van de rijksoverheid.

Wilt u meer weten of de Wkb of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@almelo.nl of 0546 โ€“ 54 11 11.