Vooroverleg welstand

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? In sommige delen van Almelo moet uw bouwplan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. De stadsbouwmeester van Het Oversticht controleert dit en geeft hierover advies aan de gemeente. U kunt bij de gemeente een afspraak maken voor vooroverleg met de stadsbouwmeester.

Welstandseisen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan krijgt u te maken met welstand. In Almelo is de welstandscommissie vervangen door de stadsbouwmeester. Deze:

  • toetst uw bouwplan aan de welstandseisen en bekijkt hoe uw pand eruit komt te zien en welke materialen worden gebruikt
  • bekijkt of uw pand past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de omgeving
  • is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het advies van de stadsbouwmeester mee als het een besluit neemt over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning
  • kan op uw verzoek uw bouwplan in een vooroverleg bekijken en adviseren over de haalbaarheid

Vooroverleg

Hebt u grote bouwplannen? Ga eerst na of uw bouwplan in het omgevingsplan past. Daarna is het verstandig om vรณรณr uw officiรซle bouwaanvraag vooroverleg te voeren met de stadsbouwmeester. Dan weet u van tevoren of uw plan aan de welstandseisen voldoet en wat u eventueel nog moet aanpassen. Vooroverleg vindt alleen plaats op afspraak. Bel ons voor het maken van een afspraak op (0546) 54 11 11. 

Tijdens het vooroverleg met de stadsbouwmeester neemt u mee:

  • Plattegronden en doorsneden van de bestaande en nieuwe situatie
  • Geveltekeningen van de huidige en nieuwe situatie van uw pand en panden of grond daarnaast
  • Situatietekening van uw pand en panden of grond daarnaast
  • Foto's van het bestaande pand en panden of grond daarnaast
  • Eventueel monsters van kleuren en materialen die u wilt gebruiken

Geen