Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De omgevingswet vervangt 26 wetten op het gebied van onze leefomgeving. De wet gaat over bijvoorbeeld wonen, bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De leefomgeving is alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt.

U heeft met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u:

 • uw huis wilt verbouwen
 • in uw huis een bedrijf wilt starten
 • een boom wilt kappen
 • als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand

Het is belangrijk dat u bij dit soort plannen de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt. Soms moet dat zelfs. Dat is bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld bij:

 • Bouw van meerdere woningen in uw straat
 • Aanleg van een zonnepark

Belangrijke onderdelen van de Omgevingswet zijn de omgevingsvergunningen, het omgevingsplan en de omgevingsvisie:

 • Voor vergunningen vanuit de Omgevingswet komen er meer algemene regels vanuit de Rijksoverheid. En er is straks minder vaak een vergunning nodig. Voor de beslissing op een aanvraag is straks 1 organisatie verantwoordelijk. Dit is meestal de gemeente.
 • Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente. Daarmee wordt het omgevingsplan veel uitgebreider dan het bestemmingsplan.
 • Hoe ziet Almelo er in 2040 uit? In de omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen willen ontwikkelen. De vraag is hoe we Almelo nog mooier, gezonder en aantrekkelijker kunnen maken. Maar ook hoe we tegelijkertijd de bestaande omgeving en de kwaliteiten van onze stad kunnen beschermen, behouden en beheren.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Het Omgevingsloket Online is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online kunt checken of u een vergunning nodig heeft. U kunt hier ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
 • In het omgevingsloket staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar.
 • De gemeentelijk bestemmingsplannen zijn sinds 1 januari 2024 het tijdelijke omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Ook staan hier regels in voor bijvoorbeeld geluid, bodem โ€“ en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid . Het omgevingsplan kunt u vinden in het omgevingsloket onder Regels op de kaart.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het doel van de Omgevingswet. De beslisperiode bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als uw vergunningaanvraag moeilijk is, kan het zijn dat de gemeente meer tijd nodig heeft en uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslisperiode langer.
 • De mogelijkheid tot vooroverleg zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan bij het indienen van een aanvraag. In een vooroverleg kunt u informatie verzamelen die nodig is voor een aanvraag van een vergunning of verzoek tot maatwerk. Door die informatie kan de behandeling van uw aanvraag of verzoek sneller gaan. Een vooroverleg is niet verplicht. Door een vooroverleg te houden is de kans op het betalen van kosten voor een niet-verleende of geweigerde vergunning kleiner.
 • De overheid verwacht van mensen met een bouwplan dat zij vooraf in gesprek gaan met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken. Dit heet participatie.
 • Naast de Omgevingswet geldt sinds 1 januari  2024 ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Gaat u bouwen of verbouwen? Deze wet kan voor u betekenen dat u iemand moet inhuren om de bouwkwaliteit te controleren. Lees meer op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Als u voor 1 januari 2024 al een vergunning van ons heeft gekregen, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen en kunt van de vergunning gebruik maken. Wij adviseren u de vergunning voor het starten van de uitvoering van het project goed door te lezen. 

Moeten wij uw aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat volgens de oude regels. U moet er dan wel voor zorgen dat u alle gevraagde stukken op tijd inlevert. 
 

Op Rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden over de Omgevingswet. U kunt ook meer informatie vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Dit is de landelijke campagnewebsite voor inwoners en bedrijven.

Als u nog vragen heeft over de Omgevingswet kunt u bellen met (0546) 54 11 11.