U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Bijzondere bijstand bewindvoerder

Bent u bewindvoerder en heeft uw cliënt bijzondere kosten die hij/zij niet kan betalen? Dan kan uw cliënt misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand voor uw cliënt vraagt u online aan met eHerkenning.

Bijzondere bijstand aanvragen met eHerkenning

Let op! De periode waarover u achteraf bijzondere bijstand kan aanvragen is 1 maand. Dit was 1 jaar.

Wat u moet weten

  • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die niet iedereen maakt of kosten die uw cliënt door bijzondere omstandigheden moet maken
  • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
  • De kosten worden nergens anders vergoed. Als uw cliënt kosten heeft die de verzekering vergoedt, krijgt uw cliënt geen bijzondere bijstand

Voor wie is bijzondere bijstand?

Het ligt eraan wat uw cliënt zelf kan betalen. De gemeente kijkt naar het inkomen en hoeveel vermogen uw cliënt heeft. Uw cliënt hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kan uw cliënt soms bijzondere bijstand krijgen.

E-Herkenning

eHerkenning is een DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. Om door middel van eHerkenning in te kunnen loggen, moet u beschikken over een eHerkenningsmiddel. Diverse leveranciers bieden eHerkenningsmiddelen aan. Op www.eherkenning.nl vindt u een stappenplan voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel.

Meer informatie

Bel sociale zaken (0546) 54 17 89.

Beoordeel deze pagina