Bijstandsbestand 2e helft van 2018 gekrompen met 100 mensen

Publicatiedatum: 
24 jan 2019
Het Almelose bijstandsbestand is in de tweede helft van 2018 flink gedaald met 100 mensen. Almelo keert over 2018 ongeveer 1 miljoen euro minder uit aan bijstand. In 2019 wil Almelo opnieuw een forse daling realiseren. Het Werkplein heeft als doelstelling dit jaar het aantal bijstandsuitkeringen met 250 te verminderen. Daarmee zou het aantal mensen in de bijstand weer flink worden verkleind.

Met de ingezette ontwikkeling is het aanvankelijke tekort op het budget met 1,1 miljoen euro bij de bestuursrapportage teruggelopen naar nul. De gemeente komt daarmee in 2018 uit met de middelen die vanuit het Rijk zijn gekregen.

Wethouder Maathuis van Sociale Zaken: “We vragen als gemeente het nodige van mensen die zich melden voor een uitkering. We hebben een duidelijke benadering op het Werkplein. Mensen die binnenkomen voor een uitkering, gaan zoveel mogelijk weg met een baan.”

De aanpak is in de afgelopen maanden hiervoor aangepast en aangescherpt. Sinds augustus wordt iedereen die zich meldt voor een uitkering als werkgeschikt beschouwd. Iemand wordt dan onmiddellijk, liefst nog dezelfde dag, doorbemiddeld naar werk. Een matcher van het Werkplein gaat hiervoor direct aan de slag. Alleen als er zeer goede motieven zijn om nog niet direct aan de slag te kunnen, kan er recht op een uitkering zijn.

Meer uren
Maathuis: “Het recht op een uitkering moet steeds meer uitzondering zijn en werk steeds vaker de regel. Dat is wat mensen van ons verwachten op het Werkplein. Het is ook de verwachting bij werkgevers met banen, full-time of in deeltijd. ” Sommige mensen ontvangen naast inkomen uit werk nog een aanvullende bijstandsuitkering. Met hen wordt ook gekeken hoe zij bij werkgevers meer uren kunnen werken. Zo daalt ook het aantal aanvullende uitkeringen.

“Als mensen toch een uitkering moeten ontvangen, stellen we samen met de klant een plan van aanpak op om te zorgen dat de klant zo kort mogelijk gebruik maakt van een uitkering. De bijstandsuitkering is immers slechts een vangnet, ter overbrugging naar een situatie waarin de burger (weer) zelf in een inkomen kan voorzien”, aldus Maathuis. “Wij nemen daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de klant zeer serieus. Naast bemoedigen kan het soms ook nodig zijn om een indringend gesprek met de klant te voeren. Die leiden in enkele gevallen tot kortingen op de uitkering.”

Huisbezoek
Klanten die een uitkering hebben, worden sinds kort ook in groepen uitgenodigd. Zij doen dan een taaltest en zorgen voor het aanvullen van informatie om een goede basis te leggen voor een actieplan naar werk of directe matching met een vacature. “We willen er serieus werk van maken. Wie niet komt, krijgt nu dan ook een huisbezoek”, aldus Maathuis. Dat heeft al een aantal keren geleid tot de stopzetting van een uitkering. Of tot intrekking van een uitkeringsaanvraag door de klant zelf.

Zo’n bezoek kan volgens Maathuis soms ook het zicht op een situatie geven waarbij de conclusie is dat juist extra hulp nodig is. Of de conclusie is dat er gewoon gegronde redenen zijn waarom een inwoner niet kon verschijnen. “Maar als die redenen ontbreken, zijn we duidelijk in onze aanpak.”