Wethouder Jan Martin van Rees (LAS)

Portefeuilles

 • Wonen
 • Binnenstad
 • Omgevingswet
 • Vergunningverlening
 • Ruimtelijke ordening
 • Beheer openbare ruimte
 • Sport
 • Vastgoed
 • Citymarketing

Coördinatie

 • Leefbare wijken en dorpen
 • Wijkgericht werken    

Gebieden stedelijke ontwikkeling

 • Binnenstad
 • Nieuwstraatkwartier
 • Ossenkoppelerhoek

3e locoburgemeester

 • Bestuurslid VNG Overijssel
 • Voorzitter van de VNG-commissie ruimte, wonen en mobiliteit
 • Voorzitter platform ruimtelijk domein
 • Voorzitter toer en fietsclub Ruiten Drie (onbetaald)
 • Vicevoorzitter Samen Lokaal Twente