Wethouder Eugène van Mierlo (CDA)

Portefeuilles

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zorg
 • Participatiewet en sociale zaken
 • Publieke gezondheid
 • Welzijn
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Vluchtelingenopvang
 • Dierenwelzijn

Programma

 • Sociaal en vitaal
 • Zorg en veiligheid

Gebieden stedelijke ontwikkeling

Nieuwe woonlocaties en ontwikkellocaties 

2e locoburgemeester

 • Regionaal portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude Twente (v.a. 2020 - heden)
 • Regionaal portefeuillehouder Twentse Koers (mei 2022 - heden)
 • Regionaal portefeuillehouder programmalijn “Integrale zorg voor psychisch kwetsbaren” van de Twentse Koers (v.a. 2020 - heden)
 • Lid Bestuurlijke Programmaraad Ondermijning (BPO) (v.a. 2020 - heden)
 • Lid algemeen bestuur Samen Twente (september 2022 - heden)
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente (OLCT) (juni 2018 - heden)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Stadsbank Oost Nederland (juni 2022 - heden)
 • Voorzitter Stuurgroep Wmo centrumgemeentetaken Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang subregio Almelo (2018 - heden)
 • Lid bestuurlijk overleg centrumgemeenten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang met woningcorporaties in Twente (2018 - heden)
 • Lid sociale pijler van de G40 (juni 2018 - heden)
 • Vertegenwoordiger gemeente Almelo in aandeelhoudersvergadering NV Industriegebouwmaatschappij (juni 2018 - heden)
 • Gemachtigde gemeente Almelo in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten (juni 2018 - heden)
 • Lid landelijk Bestuurlijk overleg Brede aanpak dak- en thuisloosheid (v.a. 2020 - heden)
 • Lid landelijke bestuurlijke kopgroep doordecentralisatie Beschermd Wonen (v.a. 2020 - heden)
 • Lid landelijke bestuurlijke kopgroep Integrale Kindcentra (juni 2022 - heden)
 • Lid regionale stuurgroep Continuïteit Huisartsenzorg (september 2022 - heden)