U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Almelo mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het bestemmingsplan van het gebied passen.

Wat u moet weten

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. De status van een plan vindt u rechts van de kaart op Ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan geldt voor iedereen

Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.


Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Parkeernormen

Gaat u iets bouwen? Dan kan het zijn dat de parkeervraag verandert. Daarom wordt ook het parkeren getoetst bij een bouwaanvraag. Hier vindt u de parkeernormen die wij bij deze toetsing gebruiken.

Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.