U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Begroting 2019

Wilt u weten wat de plannen zijn van de gemeente voor 2019? De gemeentelijke programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. Hierin staat wat we in 2019 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.