Begroting

In de begroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten.

Begroting 2018

De gemeenteraad stelde de begroting 2018 vast op 2 november 2017.
Bekijk deze vergadering en lees alle stukken