U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Automatische stuw bij inlaat Almelose Aa

Publicatiedatum: 
5 mrt 2021
Het waterschap Vechtstromen en de gemeente Almelo gaan de bestaande stuw bij de inlaat Almelose Aa vervangen door een automatische stuw. De stuw zorgt ervoor dat de hoeveelheid water in de Almelose Aa zo beter te doseren is en dat kano’s veilig langs de stuw kunnen varen. Het project moet voor de zomer klaar zijn.

Meerdere keren per jaar loopt het waterpeil in de Loolee bij veel neerslag snel op. Hierdoor komt er soms meer water in de Almelose Aa dan wenselijk is. Dit kan tot wateroverlast leiden. Door de aanleg van de nieuwe 2,5 meter brede stuw, die automatisch reageert op het waterpeil in de Loolee, wordt dit voorkomen. Medewerkers van Vechtstromen hoeven straks bij niet meer naar de locatie om handmatig de waterinlaat te regelen.

Kano

Met de werkzaamheden wordt de oude loop van de Almelose Aa hersteld. Door de aanleg van de Loolee was de Almelose Aa voor kanoërs een niet zichtbare zijtak. In de nieuwe situatie is de Almelose Aa goed zichtbaar en worden watersporters veel meer uitgenodigd Almelo binnen te varen. De nieuwe stuw voldoet aan de richtlijnen van de Toeristische Kano Bond Nederland. Bij normale waterstanden is de doorvaarthoogte 1,05 meter. Als het waterpeil te hoog is en de doorvaarthoogte onder de brug te laag, dan gaat er een rode waarschuwingslamp branden. In dat geval kunnen kanoërs gebruik maken van de kanosteigers. Naast de stuw komt er ook een brug over de Almelose Aa, voor fietsers en wandelaars langs de Loolee.

Inzage

Het ontwerp van de stuw, dat tot stand kwam met inspraak van agrariërs uit de buurt en lokale ondernemers, ligt tot 31 maart ter inzage.

Back to top