Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Almelo zet stappen naar nascheiding van afval

Publicatiedatum: 
5 nov 2021
De gemeenteraad vroeg eind 2020 onderzoek te doen naar alternatieven voor de inzameling van lege plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD). “Als mensen aan de bron scheiden realiseren ze zich hoeveel plastic afval ze wekelijks hebben. Tegelijk is nascheiden ondertussen effectiever geworden dan een paar jaar geleden door nieuwe technologie. Reden voor ons als college om invoering van nascheiding van afval serieus te gaan onderzoeken”, geeft wethouder Eugène van Mierlo van afval aan.

Bij nascheiding haalt de afvalverwerker de herbruikbare onderdelen uit de afvalstroom. Almelo werkt op dit moment volgens bronscheiding, waarbij inwoners thuis zelf hun afval scheiden via 4 containers, voor plastic, papier, groen- en restafval. Het doel is om zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. Voor papier en gft-afval blijft bronscheiding behouden.

Helft PMD-afval afgekeurd

De ambitie is om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen naar 50 kilogram per jaar, maar dat is een lastige opgave. Almelo staat nagenoeg onderaan op de lijst van Overijsselse gemeenten qua hoeveelheid kilo’s restafval dat moet worden verbrand. Vorig jaar werd ruim de helft van het PMD-afval afgekeurd omdat het te vervuild was. Volgens Van Mierlo zorgt dit voor aanzienlijk hogere kosten en een afname van de bereidheid bij inwoners om bij de bron te scheiden. “Door nascheiding nader te verkennen krijgen we inzicht hoe we deze inzamelwijze kunnen invoeren en wat de consequenties daarvan zijn, zowel organisatorisch als financieel.”

4 scenario’s

Nascheiding is een van de 4 afvalscenario’s die bureau Witteveen en Bos in opdracht van de gemeente onderzocht. Scenario 1 is nascheiding van PMD via Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof, de organisatie van de producenten). Tweede scenario is bronscheiding van PMD bij laagbouw en nascheiding bij hoogbouw (via Nedvang). Het derde scenario gaat uit van bronscheiding in 4 varianten: bronscheiding en verwerking via Nedvang, nascheiding via Nedvang, bronscheiding via Recycling Keten Nederland (RKN) en bronscheiding via eigen organisatie. Het vierde scenario is dat producenten verantwoordelijk worden voor de inzameling van PMD zonder gebruik te maken van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld statiegeld of inzameling bij bedrijven. Almelo gaat nu aan de slag met een plan van aanpak voor het onderzoek naar de mogelijkheden van nascheiding (scenario 1). Het rapport zal binnenkort in een politiek beraad in de Almelose gemeenteraad worden besproken.

Beoordeel deze pagina
Back to top