Almelo Speld voor Hans Holtmann

Publicatiedatum: 
29 okt 2018
Tijdens de boekpresentatie ‘drie eeuwen Joods leven in Almelo’ kreeg Hans Holtmann donderdag 25 oktober de Almelo Speld. Via zijn boeken, naslagwerken en kaarten legt hij waardevolle kennis over de geschiedenis van Almelo vast voor huidige en toekomstige generaties. Locoburgemeester Arjen Maathuis speldde hem de bijbehorende versierselen op.

Almelo Speld


Uit dankbaarheid voor de belangrijke bijdrage die Hans Holtmann met dit boek, en al zijn eerdere uitgaves, levert aan de historische en culturele kennis over Almelo en haar inwoners, besloot het college van burgemeester en wethouders Hans Holtmann de Almelo Speld toe te kennen. Locoburgemeester Arjen Maathuis speldde.

Waardevol verleden

Met de voor Holtmann kenmerkende gedrevenheid gaf hij in vele publicaties blijk van zijn talent voor diepgravend historisch onderzoek, zijn liefde voor het vastleggen van het waardevolle verleden en dat van Almelo in het bijzonder. Tijdens zijn toespraak sprak locoburgemeester Maathuis Hans Holtmann toe: "U heeft de historie van Almelose gebouwen en zijn bewoners vastgelegd in tenminste tien eerdere boeken en naslagwerken. U bent ook bestuurslid en adviseur van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo, waar u 25 jaar geleden het heemkunde-magazine Stad en Ambt oprichtte, dat inmiddels is uitgegroeid tot een glossy. Waarschijnlijk de enige glossy onder de heemkundebladen. Voor de Historische Kring en daarmee voor Almelo bent u van onschatbare waarde. U weet met uw publicaties als geen ander de verbinding te leggen tussen het oude en het nieuwe. Wie iets wil weten over de geschiedenis van Almelo, belt Hans Holtmann. Want u hebt de geschiedenis van de hele stad in uw broekzak. Tegelijk neemt u als criticus en als betrokken Almeloër geen blad voor de mond. Niet alleen het verleden maar ook de toekomst van Almelo gaat u aan het hart."

Voordracht Almelospeld


Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor mensen in de buurt of de stad? Die bijvoorbeeld een menslievende daad heeft verricht? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd in de wetenschap, kunst, cultuur of sport? Dan kunt u die voordragen voor de Almelospeld. Meer weten over de Almelospeld? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.