Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Afkoppelen van regenwater

Staat uw tuin of de straat onder water als het hard heeft geregend? Daar kunt u zelf wat aan doen door uw regenpijp los te maken van het riool. Dit heet afkoppelen. Het regenwater van uw dak gaat dan niet naar het riool maar naar uw tuin. U kunt het regenwater van uw dak ook in een regenton laten stromen. Of via een goot in een regenriool. Afkoppelen van uw regenpijp is gemakkelijk en goedkoop.

Tegen wateroverlast

Door uw regenpijp af te koppelen kunt u helpen om te voorkomen dat het riool overstroomt als het heel hard regent. Afkoppelen helpt dus tegen wateroverlast.

Tegen droogte

Afkoppelen helpt om het tekort aan grondwater in uw tuin of straat te verminderen. De grond wordt minder droog. 

Goed voor het milieu

Afkoppelen is ook goed voor het milieu. Want het schone regenwater wordt niet vermengd met vuil rioolwater. Zo hoeft het waterschap minder water schoon te maken.

Verschillende riolen

De gemeente legt bij het vervangen van het riool in uw straat tegenwoordig vaak 2 verschillende riolen aan. Eén voor het vieze water uit huizen en één voor het schone regenwater van daken.

Voorbeelden

Back to top